Nowy Sącz, dn. 14.03.2022r.

Do wszystkich Kół Pszczelarskich

Decyzją Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu w sprawie dotyczącej wpłaty pszczelarzy na zakup leków i pszczół w ramach projektów KOWR w sezonie 2021/2022 przedstawiają się następująco:
Wpłata na leki pozostaje na tym samym poziomie co w roku ubiegłym:
Apiwarol – 25 zł/op. 25 tab. (5 tabl. na rodzinę)
Biowar – 30 zł/op. 10 pasków (2 paski na rodzinę)
Baywarol – 12 zł/op. 4 paski – na rodzinę
Apiquard – 7 zł/op. tacka (2 taki na rodzinę)
Varromed a 555 – 50 zł/op. (45 ml./ rodz. pszcz. – 12 rodzin)
Apivar a 10 – 35 zł/op. 10 pasków (2 paski na rodzinę)
Thymovar a 10 – 86 zł/op. 10 pasków (2×1 pasek/ rodz.)
Polly var yellow – 80 zł/op. 10 pasków (2 paski / rodz.)
Formicprotect – 150 zł/op. 10 saszetek x 2 paski (2 paski/ rodz.)

Formicprotekt jest to nowy lek który zwalcza roztocza również pod zasklepem. Informację na temat tego leku dostępne są na naszej stronie internetowej.

Wpłaty na pszczoły:
Odkłady – 280 zł
Matka unasienniona – 80 zł
Matka nieunasienniona – 30 zł

Pragnę poinformować, że po rozliczeniu projektów nadwyżka wpłacona przez pszczelarzy na leki i na pszczoły zostanie w 100% zwrócona pszczelarzom poprzez koła do których przynależą.

Bardzo proszę o dostarczenie zapotrzebowania na leki i na pszczoły do Biura KZP jak najszybciej, nie później jak do 15 kwietnia 2022 r.