HODOWCY PSZCZÓŁ LINII DOBRA

Na terenie działania Koła Pszczelarzy w Dobrej  program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy carnica linii Dobra realizowany jest we wszystkich pasiekach. Program ochrony hodowlanej prowadzony jest przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, nadzór sprawuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Stado wiodące jest w „Sądeckim Bartniku” a hodowlę wspiera kilka stad zachowawczych współpracujących.
W miejscowości Dobra zlokalizowane są dwa stada zachowawcze współpracujące ze stadem wiodącym są to:

Pasieka Budzisko

Pasieka Budzisko – miód i pszczoły z Dobrej. Pasieka umiejscowiona jest na stoku góry Śnieżnica w Beskidzie Wyspowym. Hoduje pszczoły linii Dobra, to dzięki nim pozyskuje górskie miody.

Kontakt

Pasieka Pod Sosnami

Pasiek Pod Sosnami zajmuje się produkcją miodu pszczelego…

Kontakt