Pszczelarzy, którzy mają zarejestrowaną Sprzedaż Bezpośrednią lub RHD zachęcamy do zgłoszenia się do projektu e-targowisko.
wypełnione skany druków należy przesłać na adres edyta.kolawa@modr.pl

Zgłoszenie gospodarstwa do bazy

Klauzula informacyjna