W dniu 5 października 2023 roku z inicjatywy Pana Daniela Michorczyka, Prezesa Koła Pszczelarzy w Dobrej, oraz grupy hodowców pszczół rasy carnica linii Dobra, odbyło się spotkanie dotyczące aktualnych problemów związanych z utrzymywaniem lokalnej pszczoły.

Okręg zachowawczy pszczół linii Dobra istnieje na terenie gmin Dobra i Tymbark już od ponad 8 lat. Na tym terenie nie wolno utrzymywać oraz nie wolno przywozić pszczół innych niż pszczoły linii Dobra.

Spotkanie w dużej mierze dotyczyło wypracowania metod lokalizowania i usuwania z terenu nielegalnie wwiezionych i utrzymywanych pszczół innych niż linia Dobra. Lokalni pszczelarze wkładają ogromny trud w zachowanie zasobów genetycznych „Dobrzanki”, dlatego celowym wydaje się wsparcie ich działań przez właściwe temu instytucje.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Hodowców, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.


„Dobra” Pszczoła z Gminy Dobra

W 2015 roku staraniem miejscowych pszczelarzy na terenie Gminy Dobra (powiat limanowski w województwie małopolskim) utworzono okręg zachowawczy pszczół rasy carnica linii Dobra. Okręg ten obejmuje wszystkie miejscowości z terenu Gminy Dobra i Tymbark. Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. dopuszczono na tym terenie utrzymywanie pszczół wyłącznie linii Dobra.

Program Ochrony rodzimych pszczół, a przede wszystkim ich ochrona zasobów genetycznych, jest koordynowany przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach. Początki hodowli miejscowej pszczoły sięgają lat 40-tych ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto jej hodowlę i popularyzację.

Ochrona lokalnej pszczoły przyjęła formę nie tylko lokalnego działania miejscowych pszczelarzy ale uzyskała także formę prawną. Od kwietnia 2015 r. nie wolno na terenach gmin Dobra i Tymbark utrzymywać pszczół innych linii i ras. Utrzymanie rodzimej pszczoły w niezmienionej formie jest bardzo ważne z punktu ochrony jej cennych zasobów genetycznych. Jej niezaprzeczalnymi walorami są między innymi duża zimotrwałość, dobre zimowanie na pokarmie z domieszką spadzi, wysoki instynkt higieniczny oraz wczesne przerywanie czerwienia jesienią i ostrożne jego rozpoczynanie wiosną. Pszczoła ta ze względu na swoje korzystne cechy szczególnie przydatna jest w małych amatorskich pasiekach, których mamy większość w naszym kraju.

Pszczoła lokalnej linii „Dobra” jest rasą unikatową w skali kraju. W świecie pszczelarskim „Dobra” jest już rozpoznawalną, odporną na choroby i czynniki środowiskowe pszczołą, która kojarzona jest z górami – dobrą pszczołą z Dobrej.

Źródło: https://gminadobra.pl/pl/1538/8105/na-ratunek-pszczole-rasy-carnica-linii-dobra.html