W dalszym ciągu oczekujemy na szczegółowe wytyczne w zakresie przyznawania, wypłaty i warunków zwrotu pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z udziałem środowisk pszczelarskich, w pierwszej kolejności będą realizowane następujące rodzaje interwencji w sektorze pszczelarskim:

  • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;
  • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi;
  • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

W ramach ww. rodzajów interwencji w roku pszczelarskim 2023 będą kwalifikowane koszty ponoszone od 01 stycznia 2023 r.

Poniżej zamknięty katalog sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej o który można się ubiegać w ramach interwencji I.6.2.

Planuje się refundację 60% kosztów netto zakupu:

a)miodarek,

b)odstojników,

c)dekrystaliaztorów,

d)stołów do odsklepiania plastrów,

e)suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

f)topiarek do wosku,

g)urządzeń do kremowania miodu,

h)refraktometrów,

i)wózków ręcznych do transportu uli,

j)wialni do pyłku,

k)uli lub ich elementów,

l)krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,

m)urządzeń do omiatania pszczół,

n)poławiaczy pyłku,

o)sprzętu do pozyskiwania pierzgi,

p)wag pasiecznych,

q)pakietów ramek ulowych(jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),

r)kamer cyfrowych ( wartość refundacji to 300 zł na kamerę).