ARiMR w IV kwartale 2023 planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy na zakup sprzętu pszczelarskiego na rok 2024.

W związku z powyższym można już składać zapotrzebowanie na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach refundacji na rok 2024.

Zapotrzebowanie proszę składać drogą mailową lub osobiście w Biurze KZP na załączonych formularzach.

WAŻNE!! PROSIMY JESZCZE O NIE DOKONYWANIE ZAKUPU SPRZĘTU PRZED OFICJALNĄ INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ ARiMR.

Poniżej przypominamy podstawowe warunki ubiegania się o refundację zgodnie z regulaminem opublikowanym w marcu br.

Interwencją może być objęty pszczelarz będący producentem produktów pszczelich, spełniający następujące warunki:

– prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);
– umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);
– posiadający co najmniej 10 pni pszczelich.
Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku.

Refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego.
Refundacja do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

Załączam również cały regulamin opublikowany w marcu br. który może jeszcze zostać zaktualizowany przez ARiMR

Podgląd załącznika REGULAMIN_INTERWENCJE_W_SEKTORZE_PSZCZELARSKIM-1.pdf