Harmonogram szkolenia – „Pszczoły nas łączą” w dniach 04 – 05 kwiecień 2020 r. w Bukowinie Tatrzańskiej, w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2019/2020.

Piątek 03 kwiecień 2020 r.

18:00 Spotkanie Zarządu KZP, Delegatów z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami

szkolenia przy uroczystej kolacji. Swobodne rozmowy o pszczelarstwie. Czas wolny i nocleg.

Sobota 04 kwiecień 2020 r.

8:00                 Śniadanie

8:50 – 9:00     Otwarcie szkolenia

9:00 –10:30    Prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Ekologiczne rozwiązania wzmacniające odporność rodziny pszczelej na choroby – 2 godz. wykład

10:30 – 10:45   Przerwa

10:45 – 13:00   Prof. dr hab. Mariusz Gagoś – Wpływ zafałszowań wosku pszczelego na biologię rodziny pszczelej – postęp w budowie woskomatu – 1,5 godz. wykład
Przeciwgrzybicze właściwości propolisu pszczelego – synergizm działania w połączeniu z lekami – 1,5 godz. wykład

13:00 – 14:00   Przerwa obiadowa

14:00 – 16:15   dr hab. Paweł Chorbiński – Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny na rodzinę pszczelą. Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich. Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu warroacydów i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu. – 3 godz. wykład

16:15 –  16:30   Przerwa

16:30 – 17:15    dr hab. Paweł Chorbiński – Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny na rodzinę pszczelą. Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich. Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu warroacydów i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu. – 1 godz. wykład c.d.

17:15 – 18:00   dr hab. Paweł Chorbiński – Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec amerykański i europejski – 1 godz. wykład

18:00                Kolacja

Niedziela 05 kwiecień 2020 r.

7:00 Msza Św. w intencji pszczelarzy.

8:15 –  9:00   Śniadanie

9:00 – 11:15  dr hab. Paweł Chorbiński – Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: nosemoza, grzybica otorbielakowa, aspergiloza i inne – 3 godz.

11:15 – 11:30  Przerwa

11:30  – 13:00 mgr inż. Tomasz Kędziora – Całoroczna  gospodarka pasieczna – 2 godz. wykład

13:00 – 14:00  Przerwa obiadowa

14:00 –16:15  mgr inż. Tomasz Kędziora – Całoroczna  gospodarka pasieczna – 3 godz. wykład c.d.

16:15              Dyskusja, wydanie certyfikatów i materiałów szkoleniowych, zakończenie szkolenia.

Serdecznie zapraszamy

Ewentualne pytania proszę  kierować na adres:

– kzp.nowysacz@gmail.com,

– tel. 18 4422953, 606488109

“Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu krajowego i Unii Europejskiej”