Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego organizuje III konferencję pszczelarską, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 w Hotelu Limanova ul. Sikorskiego 28, 34-600 Limanowa. Wystąpią m. in.

dr hab. Paweł Chorbiński, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Lekarz weterynarii, specjalista chorób owadów użytkowych, nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Choroby owadów użytkowych”, „Epidemiologia weterynaryjna”. Specjalizuje się w patologii pszczoły miodnej oraz problemach zdrowotnych owadów karmowych. Jest autorem lub współautorem ponad 350 prac o tematyce pszczelarskiej, również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę). Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pszczelarzy praktyków i lekarzy weterynarii z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu. Prowadzi także pasiekę Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych przeznaczoną do dydaktyki i badań naukowych. W latach 2008- 2011 roku był kierownikiem studiów doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2008 został powołany na Krajowego Kierownika Specjalizacji Lekarzy Weterynarii nr 9 w obszarze „Choroby owadów użytkowych”. W latach 2011 -2017 roku pełnił obowiązki kierownika Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych.

mgr inż. arch. kraj. Rafał Szela

Pszczelarstwo, Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu.

Pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Szkółkarz , producent roślin ozdobnych i miododajnych. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pomysłodawca powstania programu edukacyjnego #TAKdlaPszczół, oraz utworzenia pierwszego w Polsce Banku Pszczelego., świadczącego pszczelarzom nieodpłatną pomoc merytoryczną i materialną w sytuacjach kryzysowych, takich jak wytrucia, czy zniszczenia pasiek. Rzeczoznawca w zakresie projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni. Inspektor Nadzoru Prac w terenach Zieleni. Autor ekspertyz dendrologicznych, analiz przyrodniczych oraz inwentaryzacji terenów zieleni na potrzeby prowadzenia znaczących inwestycji budowlanych. Ekspert ds. Ochrony Środowiska przy realizacji budowy drogi expressowej S19 i autostrady A4 na Podkarpaciu. Koordynator nadzoru przyrodniczego przy realizacji inwestycji mostowej na Wiśle w Połańcu. Autor koncepcji projektowych dla klientów indywidualnych i podmiotów publicznych. Od 2003 roku wykładowca Naczelnej Organizacji technicznej /Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Od 2013 Członek Zarządu SITO NOT w Rzeszowie.

Szczegółowy plan znajduje się na plakacie poniżej.