Nowy Sącz, 07.12.2020 r.

Koło Pszczelarzy w Dobrej

Zarząd Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu informuje, że w związku z obecną sytuacją w kraju i związanymi z tym faktem obostrzeniami zawieszone zostają spotkania Klubu Dyskusyjnego. Nie będzie możliwe też zorganizowanie spotkania opłatkowego. Pragniemy, zatem złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne, dla wszystkich prezesów i pszczelarzy zrzeszonych w KZP Nowy Sącz. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Pragniemy złożyć Wam i Waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia, Aby ten świąteczny czas przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. Niech to narodzone Dziecię obdarzy Was i Wasze rodziny obfitym zdrowiem i niekończącym się szczęściem. Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków, A w nadchodzącym Nowym Roku dużo energii, samych radosnych chwil i spełnienia wszystkich nawet tych najmniejszych marzeń.

Z ogromnym żalem informujemy, że w dniu 06 listopada br. odszedł od nas Kol. Hilary Rysiewicz, – członek Koła Pszczelarzy w Bobowej, wieloletni Prezes tego koła oraz wieloletni V-ce Prezes i jeden ze współzałożycieli Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Bardzo aktywny pszczelarz, delegat na Zjazd KZP, Członek Honorowy KZP, odznaczony najwyższą statuetką KZP z nr 1. Bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą pszczelarską, koleżeński, nikomu nie odmawiał pomocy. Odejście Pana Hilarego jest dużą stratą dla środowiska pszczelarskiego i Zarządu KZP, ponieważ był dla nas ogromnym wsparciem. Będzie nam bardzo brakowało jego wiedzy i doświadczenia, którym się chętnie dzielił podczas posiedzeń Zarządu i nie tylko.

Ponadto pragniemy poinformować że:

 1. Wysokość składek – członkowskiej i ulowych – pozostaje na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
 2. Zostały złożone wnioski do KOWR na realizację projektów:
 • Szkolenie w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Zakup sprzętu pszczelarskiego
 • Zakup leków
 • Gospodarkę wędrowną
 • Zakup pszczół (pakiety, matki)
 • Analiza miodu

Na tę chwilę nie mamy żadnych informacji od KOWR dotyczących dofinansowania. Czekamy na decyzję o wysokości przyznanych środków.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem do sprzętu pszczelarskiego i gospodarki wędrownej proszone są o składanie wniosków na formularzu załączonym do niniejszego listu lub na stronie

internetowej KZP. Jednocześnie przypominamy, że pszczelarze chcący wziąć udział w takim dofinansowaniu musza mieć zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii „sprzedaż bezpośrednią” lub „Rolniczy Handel Detaliczny tzw. RHD”. Ponadto aby zakupić urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej konieczne jest posiadanie na dzień. 30.09.2020 co najmniej 25 rodzin pszczelich. Są to wymogi konieczne do udziału w takich dofinansowaniach

Jeżeli chodzi o Szkolenie w Bukowinie Tatrzańskiej, to jest ono planowane na 26-28 marca 2021 r., ale o tym będziemy informować w terminie późniejszym, ponieważ zorganizowanie takiego szkolenia jest uzależnione od sytuacji jaka będzie w tym czasie w kraju.

Informacja dotycząca wysokości wpłat na zakup leków i pszczół zostanie podana w terminie późniejszym.

 1. Rok 2021 jest rokiem wyborczym w kołach. Terminy zebrań sprawozdawczo – wyborczych zostaną podane w terminie późniejszym. Dołożymy wszelkich starań aby w każdym kole takie zebranie mogło się odbyć. Termin, natomiast zostanie podany jak będzie możliwość zorganizowania takiego zebrania. Jeżeli sytuacja w kraju się poprawi niezwłocznie takie zebranie będą w kołach organizowane.

W załączeniu do listu przesyłam dokumenty sprawozdawcze, aby każde koło mogło je wypełnić i przygotować na zebranie sprawozdawcze. Są to:

 • plan pracy,
 • sprawozdanie finansowe,
 • preliminarz,
 • protokół z zebrania.
 1. Wiemy również, że rok 2020 był rokiem sprawozdawczym i miał się odbyć w tym roku Zjazd Delegatów. Niestety sytuacja w jakiej znaleźliśmy się nie pozwoliła na zorganizowanie spotkania w tak dużym gronie i nadal nie ma takiej możliwości. W związku z tym pragniemy poinformować, że zebranie sprawozdawcze i zjazd delegatów odbędzie się podczas Szkolenia w Bukowinie Tatrzańskiej, oczywiście jeżeli będzie możliwość zorganizowania takiego spotkania lub w najbliższym możliwym czasie.
 2. W załączeni do niniejszego listu przesyłam „Decyzję o nadaniu nr REGON”.
  Numer REGON jest potrzebny do Banku jeżeli Koło zdecyduje się założyć sobie konto. Nadmieniam, że posiadanie takiego konta w kołach ułatwiło by pracę w Związku, ale nie jest wymogiem koniecznym. Każde Koło decyduje o tym czy zakłada taki rachunek czy nie samodzielnie.

Z up. Prezesa KZP
Małgorzata Głód
Kierownik Biura KZP