Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie do projektu „W powiecie limanowskim pomagamy pszczołom- edycja 2021”, którego celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. W ramach projektu planowane jest m.in. wydanie mapy pasiek z terenu powiatu limanowskiego na podkładzie turystycznym  – Szlak miodu w powiecie limanowskim. Na odwrocie mapy zostaną wymienione pasieki z danymi kontaktowymi oraz opisem pod kątem swojej oferty. Mapa zostanie wydana w nakładzie co najmniej 1000 egzemplarzy i będzie dostępna w punktach informacji turystycznej na terenie powiatu limanowskiego dla odwiedzających region turystów oraz przekazana do gospodarstw pasiecznych/agroturystycznych.

W związku z powyższym zapraszamy do zgłoszenia pasiek do zaprezentowania na mapie – szlak miodu w powiecie limanowskim i prosimy o zgłoszenie zainteresowanych pasiek na załączonym formularzu. Dodatkowo można przesłać zdjęcie gospodarstwa pasiecznego/agroturystycznego ewentualnie zdjęcia z prowadzonych warsztatów i innych wydarzeń zawartych w ofercie (wymagane jest  podpisanie umowy o przekazaniu praw autorskich do zdjęć).

Ponadto planowana jest organizacja II powiatowej konferencji pszczelarskiej, podczas której zaprezentowane zostaną przez profesjonalistów w danej dziedzinie cztery tematy ważne dla pszczelarstwa. Prosimy o zaproponowanie tematów do omówienia podczas konferencji oraz ewentualne wskazanie prelegentów. Inne zaplanowane działania to: nasadzenia roślin miododajnych, organizacja konkursu fotograficznego oraz spotkań dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Odnośnie zgłoszenia pasiek do umieszczenia na mapie – szlak miodu w powiecie limanowskim prosimy, ze względu na harmonogram projektu,  o przekazanie zgłoszeń na załączonym formularzu mailem do 15 lipca br. a oryginały przesłanie pocztą lub dostarczenie do siedziby LOT znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa pok. 232. W razie potrzeby proszę o kontakt z  Lokalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Limanowej – tel. 18 3337 903, lotlimanowski@gmail.com.

Zgoda na umieszczenie pasieki na mapie pasiek z terenu limanowskiego

Umowa o przekazanie praw autorskich