Zapraszamy do obejrzenia ​filmu o pszczołach zrealizowany w ramach projektu pn. „Pszczoła – NASZ mały skrzydlaty przyjaciel!”

Stowarzyszenie Dla Męciny zrealizowało projekt pn. „Pszczoła – NASZ mały skrzydlaty przyjaciel!”.

Uczestnicy działań projektowych mieli przede wszystkim możliwość zapoznania się z życiem i znaczeniem pszczół w przyrodzie oraz krzewieniem takich wartości jak praca, zdrowie i współpraca, a także zmiana postawy i większa świadomość ekologiczna wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, w temacie ochrony pszczół.

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z koronawirusem oraz związane z nią obostrzenia, a także bezpieczeństwo osób do których kierowane były działania, Stowarzyszenie Dla Męciny postanowiło zrealizować ostatnie działanie, jakim był wykład skierowany do dzieci/młodzieży, w formie nagrania filmowego przedstawiającego życie pszczół.

W filmie w roli głównej, jako wykładowcy wystąpili wieloletni i bardzo doświadczeni pszczelarze – Tadeusz Leśniak właściciel Pasieki Pszczelarskiej Pod Sosnami w Dobrej oraz Piotr Leśniak właściciel Pasieki Pszczelarskiej Leśna w Woli Skrzydlańskiej. Obaj Panowie należą do Koła Pszczelarzy w Dobrej, które jest członkiem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Celem Koła jest wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy.

Dzięki zaproszeniu do współpracy profesjonalnych Pszczelarzy przy nagrywaniu wykładu, najmłodsi oraz ci nieco starsi mogli dowiedzieć się wielu istotnych informacji na temat życia pszczół, ich pracy i zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie, poznać produkty pszczele oraz ich przeznaczenie.

Dodatkowo, Panowie prowadzący wykład w przyjazny i zrozumiały dla wszystkich sposób opowiedzieli o pracy pszczelarza w pasiecie oraz zaprezentowali ciekawe eksponaty i przedmioty związane na co dzień z pszczelarstwem m.in. przedstawili budowę ula.

Powyższe działanie miało na celu edukację młodych mieszkańców województwa małopolskiego (w szczególności powiatu limanowskiego) w zakresie roli w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom.

Projekt zrealizowano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r.