Konferencja pszczelarska w Bukowinie Tatrzańskiej.

W ramach realizacji programu wsparcia pszczelarstwa — szkolenie współfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), organizujemy konferencję pt.: „Pszczoły nas łączą”. Tradycyjnie szkolenie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Stasinda” (stary budynek) w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Karpęciny 5, w dniach 03 — 05.04.2020 r. Więcej informacji.

W dniu 3.04.2020 odbędzie się Walny Zjazd Delegatów KZP. Delegaci, członkowie honorowi oraz prezesi kół otrzymają stosowne zawiadomienia i materiały zjazdowe. Przebieg spotkania przewidujemy rozpoczęciem w dniu 03.04.2020 r o godz. 13:00 —obiadem, wcześniej możliwość zakwaterowania się w pokojach hotelowych. O godzinie 13:45 rozpoczynamy Walny Zjazd Delegatów KZP. Około godziny 19:00 przewidujemy spotkanie delegatów KZP z wszystkimi uczestnikami szkolenia połączone z uroczystym poczęstunkiem.

Szkolenie rozpoczynamy w dn. 04.04.br. o godz. 9:00 a zakończenie w dniu 05.04.2020 r. około godz. 17:00. Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł/osoba. W cenie tej mieści się następujące świadczenie:

Piątek 03.04.2020 r.

 • uroczysta kolacja,
 • udział w spotkaniu pszczelarskim,
 • kwaterunek w pokoju hotelowym, nocleg

Sobota 04.04.2020 r.

 • śniadanie, obiad, kolacja, kawa — herbata w czasie przerw,
 • udział w wykładach,
 • nocleg,

Niedziela 05.04. 2020 r.

 • śniadanie, obiad, kawa — herbata w czasie przerw,
 • udział w wykładach,
 • certyfikat udziału w szkoleniu, materiały dydaktyczne,

Tradycyjnie w niedziele o 7:00 Msza Święta w intencji pszczelarzy (na miejscu w hotelu). Koszt uczestników, którzy nie korzystają z zakwaterowania w hotelu wynosi 180 zł/osoba (dwa dni szkolenia z pełnym wyżywieniem oraz certyfikat i materiały). W konferencji szkoleniowej mogą brać udział tylko osoby, które wniosły stosowne opłaty i znajdują się na listach obecności. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zarejestrowana pasiekę w PlWet. Uczestnik szkolenia w ramach programu KOWR może brać udział tylko w jednym szkoleniu w roku w ramach jednej organizacji pszczelarskiej. Bardzo proszę o zapoznanie pszczelarzy z warunkami udziału w szkoleniu. Listę uczestników i zebrane pieniądze proszę przekazać do KZP w terminie do 10 marca br. Zebrane składki można przesłać na konto KZP nr: 93 8811 0006 0000 0049 3414 0001.

Ubezpieczenie pasiek.

W roku 2020 wzorem ubiegłych lat KZP będzie prowadził grupowe ubezpieczenie pasiek od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych o/ Nowy Sącz. Warunki nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Składka roczna wynosi:

 • od pasieki do 60 rodzin pszczelich – 5 zł,
 • od pasieki 61 — 120 rodzin pszczelich — 10 zł,
 • od pasieki 121 — do 180 rodzin pszczelich – 15 zł, itd.
 • za pasieki wędrowne składka jest podwójna.

Wykaz pszczelarzy korzystających z ubezpieczenia należy dokonać na załączonych listach

 • deklaracjach, które wraz ze składkami należy dostarczyć do biura KZP w terminie do 6 kwietnia br. Składki można przelać na w/w konto KZP.

Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego 2020 r.

W roku bieżącym Koło Pszczelarzy w Muszynie stoi przed doniosłym wydarzeniem ufundowania i poświęcenia Sztandaru Koła, które odbędzie się w dniu 1 maja 2020 r. od godz. 10:00. Miejscem tego wydarzenia będzie Amfiteatr Zapopradzie w Muszynie a połączone będzie z rozpoczęciem naszego sezonu pszczelarskiego 2020. W trakcie spotkania uroczystości oficjalne oraz wykład, który wygłosi Pan mgr inż. Narcyz Kędziora pt. „Apiterapia — produkty z ula ich wpływ na zdrowie człowieka”, o godz. 13:00 Msza Święta polowa, którą odprawi JE Bp Stanisław Salaterski. Po mszy biesiada pszczelarska, gorący poczęstunek, spotkanie integracyjne i wymiana doświadczeń. Głównym organizatorem jest Koło Pszczelarzy w Muszynie. Szczegółowy program będzie na stronie KZP oraz zostanie przesłany do Kół. Ze względów jednak organizacyjnych prosimy o przysłanie ilości uczestników z danego Koła.

Programy KOWR 2019/2020.

Oprócz projektu szkolenie, rozpoczynamy realizację pozostałych programów. Proszę dokonywać zapisów na leki i odkłady i matki pszczele oraz pobierać dopłaty w wysokości jak w poprzednim piśmie. Zasady jak w poprzednim roku. W kwestii zakupu matek reprodukcyjnych, związek dopłaca 100 zł do jednej matki. Proponujemy aby chętni na zakup matek reprodukcyjnych już składali zamówienia u hodowców bo inaczej będzie długie oczekiwanie. W zamówieniu na matki i odkłady proszę zaznaczać producenta i uzgadniać z biurem KZP. Wykaz producentów hodowców w załączeniu. Listy na zakup pszczół i leków wraz z przedpłatami proszę dostarczyć do biura KZP w terminie do 30.03.2020 r.

Umowy na sprzęt będziemy wysyłać do zainteresowanych pszczelarzy na przełomie lutego i marca b.r., wnioski można składać do biura KZP nadal, do odwołania.

Szczegółowy opis postępowania przy zakupie sprzętu pszczelarze otrzymają wraz z umowami. Sam zakup może jednak nastąpić dopiero po otrzymaniu umowy z KZP. Przypominamy, że pszczelarze dokonujący zakupu sprzętu oraz dokonujący analizy miodu, w ramach dofinansowań z KOWR muszą dokonać rejestracji RHD lub SB albo sprzedawać miód na faktury RR (hurtowo, całą ilość pozyskanego miodu).

Próbki miodu do badań można składać do laboratorium w Sadeckim Bartniku do połowy lipca, obowiązują zasady wg pisma poprzedniego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze KZP, tel. 18 4422953.

Inne

Przypominamy, że Karpacki Związek Pszczelarzy prowadzi stronę internetową, na której można przeczytać najistotniejsze wiadomości, aktualności. Można pobrać i wydrukować pewne druki np. na zakup sprzętu (wnioski). Nazwa strony: www.kzp.nsacz.pl

Nasz związkowy sklep pszczelarski czynny jest od poniedziałku do soboty, bogata oferta handlowa, są jeszcze kalendarze pszczelarskie na 2020 r. Sklep prowadzi skup wosku pszczelego, można też wymienić wosk na węzę. Zapraszamy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie biura KZP osobiście lub telefonicznie: 184422953.