OPŁATY I MATERIAŁY DO POBRANIA

WPŁATY DO KOŃCA MARCA

RODZAJ SKŁADKI KWOTA
CZŁONKOWSKA 30 zł
ULOWA 2 zł od ula rocznie
WPISOWA 15 zł (opłata jednorazowa)
ZA LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ 5 zł (opłata jednorazowa)
UBEZPIECZENIE 5 zł (na rok)

WPŁATY DO KOŃCA LUTEGO

RODZAJ SKŁADKI KWOTA
APIWAROL 25 zł/opakowanie (25 tabletek, 4 tab./rodzinę)
BIOWAR 30 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę)
BAYWAROL 12 zł/opakowanie (4 paski na rodzinę)
APIGUARD 7 zł/tacka (żel – 2 tacki na rodzinę)
VARROMED a 555ml 50 zł/opakowanie (45ml/rodz. pszcz. – 12 rodzin)
APIVAR A 10 35 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę)
THYMOVAR A10 86 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę)
POLY VAR YELLOW 80 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę)

WPŁATY DO KOŃCA LUTEGO

RODZAJ SKŁADKI KWOTA
ODKŁADY CZTERORAMKOWE 150 zł
MATKI PSZCZELE NIENASIENIONE 15 zł

WPŁATY DO 18 STYCZNIA

RODZAJ SKŁADKI KWOTA
PEŁNE BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE 290 zł
SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PYŁKOWA 120 zł
UDZIAŁ PYŁU PRZEWODNIEGO 75 zł

Rachunek bankowy Koła Pszczelarzy w Dobrej

Bank Spółdzielczy Limanowa oddział Dobra: 91 8804 0000 0020 0210 3411 0001