Pszczoła „Dobra” w Gminie Dobra

Staraniem miejscowych pszczelarzy na terenie Gminy Dobra od końca marca 2015 roku utworzony został rejon zachowawczy pszczół rasy carnica linii Dobra. Obszar ochrony obejmuje wszystkie miejscowości na terenie gmin Dobra i Tymbark. Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. dopuszczono na tym terenie utrzymywanie pszczół wyłącznie linii Dobra. Program Ochrony rodzimych pszczół (ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich) jest koordynowany przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut badawczy w Balicach. Stado wiodące zlokalizowane jest Stróżach k/Nowego Sącza (Sądecki Bartnik), stada wspomagające  na terenie naszej gminy są u Tadeusza Leśniaka i Daniela Michorczyka w Dobrej, natomiast pozostałe stada u Jerzego Smotra (Gmina Tymbark), Jerzego Żwirskiego (Dobczyce) oraz Pawła Jeża (Limanowa).

Początki hodowli miejscowej pszczoły sięgają lat 40-tych ubiegłego wieku, gdzie walorami miejscowej pszczoły zainteresował się Jan Czech z Dobrej rozpoczął jej hodowlę i popularyzację. Pszczoła Dobra była hodowana min. na Śląsku ale jej  uporządkowana hodowla zanikła w wyniku zawirowań historycznych. W latach 80-tych Pana Jerzy Smoter z Tymbarku podjął działania celem zachowania najcenniejszego materiału hodowlanego i hodowli pszczół rodzimych. Jego praca przyniosła efekt w postaci zachowania linii „Dobra” oraz  stworzyła bazę do dalszych prac hodowlanych. Działania zespołu który podjął trud utworzenia okręgu zachowawczego pszczoły Dobra osób tj. Jerzego Żwirskiego, Tadeusza Leśniaka i Jerzego Smotra przy wsparciu miejscowych pszczelarzy przyniósł po kilku latach efekt w postaci utworzenia „Okręgu zachowawczego pszczół rasy carnica linii Dobra”. Ochrona lokalnej pszczoły przyjęła formę nie tylko lokalnego działania miejscowych pszczelarzy ale uzyskała także formę prawną. Od kwietnia 2015 r. nie wolno na terenach gmin Dobra i Tymbark utrzymywać pszczół innych linii i ras.

Utrzymanie rodzimej pszczoły w niezmienionej formie jest bardzo ważne z punktu ochrony jej cennych zasobów genetycznych. Jej niezaprzeczalnymi walorami są między innymi duża zimotrwałość, dobre zimowanie na pokarmie z domieszką spadzi, wysoki instynkt higieniczny oraz wczesne przerywanie czerwienia jesienią i ostrożne jego rozpoczynanie wiosną. Pszczoła ta ze względu na swoje korzystne cechy szczególnie przydatna jest w małych amatorskich pasiekach których mamy większość w naszym kraju.

Walor istnienia pszczół lokalnej linii „Dobra” powinien być wykorzystany do utworzenia wizytówki naszej gminy ponieważ jest ona unikatowa w skali kraju. W świecie pszczelarskim „Dobra” jest już rozpoznawalną dobrą, odporną na choroby i czynniki środowiskowe pszczołą, która kojarzona jest z górami – dobrą pszczołą z Dobrej. W powiązaniu z lokalnymi pszczołami i produktami jej pracy można tworzyć markę zwiększając rozpoznawalność naszej miejscowości w kraju i na świecie. Wszystkich zainteresowanych lokalnymi pszczołami ich produktami i wspólnym tworzeniem miejscowej marki zapraszamy do współpracy z miejscowym Kołem Pszczelarzy

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Pszczoła – NASZ mały skrzydlaty przyjaciel!

Zapraszamy do obejrzenia ​filmu o pszczołach zrealizowany w ramach projektu pn. "Pszczoła – NASZ mały skrzydlaty przyjaciel!" Stowarzyszenie Dla Męciny zrealizowało projekt pn. "Pszczoła – NASZ mały [...]

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego z oznaczeniem ChNP

Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to już 44. polski produkt, który został wpisany do rejestru Komisji Europejskiej. Rejestr tworzony jest w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony [...]

Historia Koła Pszczelarzy w Dobrej

Na początku lat 30 przybył do Dobrej Ks. Bronisław Pałys, założył on Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. W działalność tej organizacji włączył się przybyły z Krasnych Lasocic ś.p. [...]

Pszczoła „Dobra” w Gminie Dobra

Staraniem miejscowych pszczelarzy na terenie Gminy Dobra od końca marca 2015 roku utworzony został rejon zachowawczy pszczół rasy carnica linii Dobra. Obszar ochrony obejmuje wszystkie miejscowości [...]

2019-11-22T09:03:48+01:00

Tytuł

Przejdź do góry